ติดต่อเรา

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

QA Workpart


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-XXXX

0-5394-XXXX

manatsanan.s@cmu.ac.th