ติดต่อเรา

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4214 ต่อ 17
โทรสาร : 0-5322-1283
อีเมล : patcharaporn.f@cmu.ac.th